NAZUKI TOKYO | 日本料理 魚月 なづき

日本料理 魚月 Nazuki なづき

Information

Tsukiji course 5,000 yen, Seafood course 8,000 yen, Nazuki course 12,000 yen, Kiwami course 18,000 yen is now available.

Tsukiji course 5,000 yen, Seafood course 8,000 yen, Nazuki course 12,000 yen, Kiwami course 18,000 yen is now available.